Přejít k obsahu


Použití metod managementu znalostí pro hodnocení projektů

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Použití metod managementu znalostí pro hodnocení projektů. In MendelNet 2007. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-903966-6-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using Knowledge Management Methods for Project Assessment
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Petr Novák - Gimli
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: V úvodu článku je rozebrána základní problematika a principy managementu znalostí. Poté následuje stručný popis metodiky hodnocení projektů – „Project Management Scorecard“. Hlavní část pak popisuje vztah mezi řízením znalostí a uvedenou metodikou hodnocení projektů. Na závěr je uvedeno možné využití uvedené kombinace metod i její případné nedostatky, resp. omezení.
Abstrakt EN: In the introduction of this article there is described the basic problems and principles of knowledge management. Then, the brief description of the methods for project assessment – “Project Management Scorecard” follows. The main part of this article illustrates the relation between the knowledge management and the method for project assessment. In the conclusion, there is showed the suitable using of the combination of these two methods and her eventual failures or constraints.
Klíčová slova

Zpět

Patička