Přejít k obsahu


Fourth-order quasilinear boundary value problems

Citace:
BENEDIKT, J. Fourth-order quasilinear boundary value problems. In Colloquium on Differential and Difference Equations. Brno: Masaryk University, 2007. s. 33-38. ISBN: 978-80-210-4414-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fourth-order quasilinear boundary value problems
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masaryk University
Autoři: Jiří Benedikt
Abstrakt CZ: Zabýváme se kvazilineární úlohou na vlastní čísla 4n-tého řádu. Dokazujeme, že všechna kladná vlastní čísla jsou prostá.
Abstrakt EN: We are concerned in a 4nth-order quasilinear eigenvalue problem. We prove that all positive eigenvalues are simple.
Klíčová slova

Zpět

Patička