Přejít k obsahu


Řízení logistiky v průmyslovém klastru

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Řízení logistiky v průmyslovém klastru. E + M. Ekonomie a Management, 2007, roč. 10, č. 4, s. 71-79. ISSN: 1212-3609
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Logistics control in industrial cluster
Rok vydání: 2007
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová
Abstrakt CZ: Pozornost tohoto příspěvku je věnována jedné z primárních činností hodnototvorného řetězce klastru ? logistice. Tato oblast se z různých dostupných studií jeví jako jedna z nejvýznamněj?ích oblastí v průmyslovém klastru, a tudí? představuje pro podniky silný motivační faktor pro mo?né členství v klastru. Řízení logistiky v podniku je velice náročný a slo?itý proces. Pokud se zaměříme na seskupení podniků ? klastr, stává se logistika pro vzájemné a centrální řízení klastrem značně náročnou oblastí.
Abstrakt EN: This paper aims to one of the primary activities of cluster value chain ? logistics. This branch appears from many various accessible Czech and foreign studies and analyses as one of the most important parts in industrial cluster and therefore represents a strong motivational factor for possible membership in cluster. Logistics control in a company is a very demanding and difficult process. If we target at the group of companies ? cluster, logistics is becoming for mutual and central cluster management largely complicated.
Klíčová slova

Zpět

Patička