Přejít k obsahu


Omezení vlivu mrtvých časů na výstupní napětí střídače

Citace:
VONDRÁŠEK, F., FLAJTINGR, J., ZEMAN, K. Omezení vlivu mrtvých časů na výstupní napětí střídače. 22160-1-04. vyd. Plzeň : ZČU FEL KEV, 2004. 12 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Elimination of consequences of dead times upon the output voltage of a inverter
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU FEL KEV
Autoři: František Vondrášek , Jiří Flajtingr , Karel Zeman
Abstrakt CZ: Při šířkové pulsní modulaci (ŠPM) je výstupní napětí střídače nepříznivě ovlivněno nezbytným respektováním mrtvých časů. Ve zprávě je uvedena analýza spínání střídače s respektováním mrtvých časů. Je zde odvozen princip, podle kterého se jednoduchým zásahem do řízení střídače eliminuje vliv mrtvých časů na výstupní napětí střídače.
Abstrakt EN: By width – pulse – modulation the inverter output voltage is undesirably influenced by necessity of including dead times. In the report is carried out the analysis of inverter switching including dead times. The principle is developed by use of a simple change in the inverter control system and are eliminated undesirable effects on inverter output voltage.
Klíčová slova

Zpět

Patička