Přejít k obsahu


Modeling of the capacitive ultrasonic transducers

Citace:
ČERMÁK, R. Modeling of the capacitive ultrasonic transducers. In CADAM 2004. Rijeka: Zigo , 2004. s. 15-16. ISBN: 953-7142-02-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modeling of the capacitive ultrasonic transducers
Rok vydání: 2004
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Roman Čermák
Abstrakt CZ: Ultrazvukové sensory umožňují bezkontaktní měření vzdálenosti založené na metodě puls-echo, kde vzduch slouží jako medium pro šíření akustických vln. Typické aplikace jsou detekce přítomnosti a rozpoznání objektu, měření tvaru a orientace a předcházení kolizím. Ultrazvukové převodníky (pro práci ve vzduchu)mohou být založeny na mnoha principech. Nejčastejší jsou piezoelektrické a elektrostatické. V příspěvku je uveden přehled metod vytváření elektro-mechano-akustických modelů několika elektrostatických převodníků. Je provedeno porovnání modelů vyvinutých různými autory.
Abstrakt EN: Ultrasonic sensors permit non-contact distance measurements based on the pulse-echo method, where the propagation medium of the acoustic signal is air. Typical applications are presence detection and identification of objects, measurement of the shape and orientation, and collision avoidance. Ultrasonic transducers (for airborne sound radiation) can be based on many physical principles. The most common probably are piezoelectric and electrostatic. The paper tries to give an overview of electro-mechano-acoustical modeling of several electrostatic transducer types. An overview of the models, developed by various authors, and their comparison is given.
Klíčová slova

Zpět

Patička