Přejít k obsahu


Vektorová modulace ve vícerozměrném prostoru

Citace:
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Vektorová modulace ve vícerozměrném prostoru. 22160-31-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 18 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Space vector modulation in multidimensional space
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Tomáš Glasberger , Zdeněk Peroutka
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem algoritmu vektorové PWM, která by byla použitelná pro měniče s libovolným počtem fází - tzv. PWM ve vícerozměrném prostoru. Teoretické výsledky jsou ověřeny simulačně na pětifázovém napěťovém střídači.
Abstrakt EN: This research report deals with design of a space vector PWM that can be used for power converters with arbitrary number of phases - so called multidimensional PWM. Theoretical results are verified by simulations of a five phase voltage source inverter.
Klíčová slova

Zpět

Patička