Přejít k obsahu


Algoritmy řízení centrální napájecí jednotky

Citace:
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Algoritmy řízení centrální napájecí jednotky. 22160-32-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 13 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control algorithms for central supply unit
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Tomáš Glasberger , Zdeněk Peroutka
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva popisuje výstupní část centrální napájecí jednotky, která je tvořena čtyřvětvovým napěťovým střídačem. Jsou zde popsány algoritmy PWM a řídícího systému pro tuto jednotku.Správná funkčnost je ověřena jak simulačně tak i na laboratorním prototypu.
Abstrakt EN: This research report deals with description the output part of a central supply unit that is composed of a three-phase four-leg voltage source inverter. There are described algorithms for both the PWM and the control system of the proposed unit. Results are verified by simulations and on a laboratory prototype.
Klíčová slova

Zpět

Patička