Přejít k obsahu


Application of progressive cutting ceramics to contour hard milling in HSC regime

Citace:
STRNAD, T., ŘEHOŘ, J. Application of progressive cutting ceramics to contour hard milling in HSC regime. In ICPM 2007. Vol. 1. Kielce: Kielce University of Technology, 2007. s. 67-72. ISBN: 978-83-88906-91-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of progressive cutting ceramics to contour hard milling in HSC regime
Rok vydání: 2007
Místo konání: Kielce
Název zdroje: Kielce University of Technology
Autoři: Tomáš Strnad , Jan Řehoř
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o HSC obrábění zušlechtěné nástrojové oceli AISI H13 řeznou keramikou Tungaloy LX11. Hlavní pozornost je věnována experimentálnímu frézování tvarové plochy řádkovací metodou po vrstevnicích. Řezný proces je analyzován a vyhodnocen se zaměřením na řezné síly, vibrace nástroje a teplotu řezání.
Abstrakt EN: The paper deals with the HSC cutting of hard tool steels with progressive cutting ceramics Tungaloy LX11. The main attention is given to the sculptured surfaces which appeared by moulds and dies making, with focused at the technology of vertical spacing milling. On the bases of an experimental measurement of cutting forces, tool vibration and temperatures was analysed. These was carried out with regard to shape of machined surfaces and cutting conditions. The results of the experiments are recommendations for the optimal cutting conditions choice when the Tungaloy LX11 cutting ceramics is used under HSC.
Klíčová slova

Zpět

Patička