Přejít k obsahu


A novel design of the airborne capacitive ultrasonic transducer

Citace:
ČERMÁK, R. A novel design of the airborne capacitive ultrasonic transducer. In PhD 2004. Plzeň: Západočeská univerzita , 2004. s. 13-14. ISBN: 80-7043-330-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A novel design of the airborne capacitive ultrasonic transducer
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Roman Čermák
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje inovovaný design kapacitního ultrazvukového převodníku pro práci ve vzduchu. Design vychází z existujícího, často používaného převodníku, který je modifikován pro dosažení specifických vlastností. Převodník je modelován jako systém se soustředěnými a rozprostřenými parametry. Pro řešení modelu s rozprostřenými parametry bylo použito numerických metod.
Abstrakt EN: The paper describes a novel design of the airborne capacitive ultrasonic transducer. The design is based on existing, widely used ultrasonic transducer, and it is modified to meet specific goals. The transducer is modelled both as lumped system and as system with distributed parameters. Numerical methods were used for solving the model with distributed parameters
Klíčová slova

Zpět

Patička