Přejít k obsahu


Experimentální tvarové frézování směsnou keramikou v režimu HSC - řezné síly

Citace:
FIŠER, F., STRNAD, T., ŘEHOŘ, J., JANDA, Z. Experimentální tvarové frézování směsnou keramikou v režimu HSC - řezné síly. In Technológia 2007. Bratislava: Strojnícka fakulta STU, 2007. s. 256-262. ISBN: 978-80-227-2712-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: EPERIMENTAL SHAPE MILLING IN HSC REGIME - CUTTING FORCES
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Strojnícka fakulta STU
Autoři: František Fišer , Tomáš Strnad , Jan Řehoř , Zdeněk Janda
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o problematice obrábění tvrdých zápustkových ocelí při tvarovém frézování. Hlavní pozornost je věnována analýze silového zatížení čelní frézy osazené směsnou řeznou keramikou (VBD - Tungaloy LX11) při experimentálním tvarovém frézování (strategie po vrstevnicích) zápustkové oceli AISI H13 - 52HRC. Cílem příspěvku je specifikovat vliv a přínosy nasazení technologie HSC s ohledem na minimalizaci silového zatížení při tvarovém frézování.
Abstrakt EN: The paper deals with the HSC cutting of hard tool steel (AISI H13) with progressive cutting ceramics Tungaloy LX11. The main attention is given to the sculptured surfaces which appeared by moulds and dies making, with focused at the technology of vertical spacing milling. On the bases of an experimental measurement of cutting forces. There was carried out with regard to shape of machined surfaces and cutting conditions. The results of the experiments are recommendations for the optional cutting conditions choice when the Tungaloy LX11 cutting ceramics is used under HSC.
Klíčová slova

Zpět

Patička