Přejít k obsahu


CAD/CAM systém Cimatron and spline programming of CNC machine tools

Citace:
JANDEČKA, K., HNÁTÍK, J. CAD/CAM systém Cimatron and spline programming of CNC machine tools. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 11, č. 4, s. 285-298. ISSN: 1335-2393
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: CAD/CAM systém Cimatron and spline programming of CNC machine tools
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: TU Košice
Autoři: Karel Jandečka , Jan Hnátík
Abstrakt CZ: Rozvoj CNC technologie a zvyšování řezné rychlosti, požadavků na přesnost a kvalitu přináší nové požadavky na způsob programování NC strojů. Řezné pohyby při programování NC strojů jsou složeny z přímkových a kruhových elementů ve 2D nebo 3D. Při obrábění dutin forem a zápustek je vhodné popisovat pohyb nástroje po hladkých křivkách. Ty jsou u běžných CNC systémů interpolovány lineárními úseky. Z toho vyplývají dynamické problémy stroje a jeho pohonů. To lze eliminovat pomocí hladkých křivek – spline.. Některé současné CNC systémy tuto problematiku řeší a její aplikace na ZČU v Plzni popisuje následující příspěvek. Výzkum v této oblasti je podporován grantem GAČR 101-07-0751.
Abstrakt EN: CAD/CAM system Cimatron and Spline programming of CNC Machine tools Abstract: CNC techniques development and increase of cutting velocity, precision and quality brings a new program technique. Single movements can be divided into linear or circular elements in 2D or in 3D. A number of NC program blocks, requests on CNC system internal memory capacity and precision of the cutting process and must be increased according to approximation accuracy. These complications can be solved by means of splines. A programmer of new CNC machine tolls uses these new methods as different versions of spline interpolations for programming of CNC systems. Research in this field has been supported by the found of Grant Agency of Czech Republic number 101-07-0751.
Klíčová slova

Zpět

Patička