Přejít k obsahu


Návrh systému s konfigurovatelným procesorem.

Citace:
KLUSAL, M., KAŠPAR, P. Návrh systému s konfigurovatelným procesorem.. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 55-57. ISBN: 80-7082-992-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Configurable Processor System Design
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Miloš Klusal , Petr Kašpar
Abstrakt CZ: V tomto článku je popsán návrh konfigurovatelného procesoru Nios se softwarovým jádrem. Návrh systému se dělí na dvě části - návrh softwaru a hardwaru. Dále jsou zmíněny možnosti simulace a testování takového systému. V následující části je popsána vývojová deska pro Nios od firmy Altera a její použití při návrhu systému. Poslední část tohoto článku popisuje ukázkový příklad řešení váhového mediánového filtru.
Abstrakt EN: In this paper, there is a description of Nios configurable soft-core processor design. System design divides into two main parts - hardware and software design. Possibilities of simulation and testing are mentioned. Next part is about Altera Nios Development Kit and its application in system development. In the last part of this article, example system solution of weighted median filter is described.
Klíčová slova

Zpět

Patička