Přejít k obsahu


Inovace technologických procesů s podporou procesního řízení

Citace:
TUPA, J., ČENGERY, J. Inovace technologických procesů s podporou procesního řízení. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 45 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Tupa , Jiří Čengery
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva popisuje způsob implementace procesního řízení, jako jeden ze způsobů inovace technologických procesů. V úvodní části je popsán současný stav v oblasti procesního řízení a způsob jeho zavádění. Tento způsob byl prakticky demonstrován na reálném příkladu výroby desek plošných spojů. V rámci řešení je ve zprávě shrnuta technologická a procesní analýza kritických procesů, posouzení možnosti optimalizace procesů. Dále je ve zprávě uveden návrh inovace procesu pokovení. Výsledkem řešení jsou doporučení pro praxi, vytvoření procesních modelů výroby, jejich publikování v prostředí intranetu a vytvoření programu pro zadávání sledování zakázek ve výrobě.
Abstrakt EN: This research report deals with process control implementation for innovation of technological processes. The current state and main steps of process control implementation are described in introduction. The practical demonstration is presented on real printed circuit board manufacturing. The technological and process analyses of critical processes and the possibilities of their optimization are parts of solution. The proposal of plating process innovation is also described in part results. The recommendation for practise, manufacturing processes models and their publishing on intranet, the program for ordering and monitoring of orders are main results of this project.
Klíčová slova

Zpět

Patička