Přejít k obsahu


Global bifurcation result for Dirichlet and Neumann p-biharmonic problem

Citace:
BENEDIKT, J. Global bifurcation result for Dirichlet and Neumann p-biharmonic problem. Nonlinear Differential Equations and Applications NoDEA, 2007, roč. 0, č. 14, s. 541-558. ISSN: 1021-9722
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Global bifurcation result for Dirichlet and Neumann p-biharmonic problem
Rok vydání: 2007
Autoři: Jiří Benedikt
Abstrakt CZ: Zabýváme se Dirichletovou a Neumannovou okrajovou úlohou čtvrtého řádu pro tzv. p-biharmonickou rovnici. Určujeme Leray-Schauderův stupeň příslušných operátorů. Jako standardní důsledek pak dokazujeme globální bifurkaci a existenci řešení v nerezonanci.
Abstrakt EN: We consider the Dirichlet and Neumann fourth-order quasilinear boundary value problem for the so-called p-biharmonic equation. We determine the Leray-Schauder degree of the associated operators. As a standard consequence, we then prove a global bifurcation result and existence of the solution in nonresonance.
Klíčová slova

Zpět

Patička