Přejít k obsahu


Stanovení sil působících na tyče asynchronního stroje ŠKODA ML 4550 K/6 pomocí programu MATLAB

Citace:
HRUŠKA, K., KINDL, V., PECHÁNEK, R. Stanovení sil působících na tyče asynchronního stroje ŠKODA ML 4550 K/6 pomocí programu MATLAB. 22160-41-07. vyd. Plzeň : Škoda Electric, 2007. 19 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Calculation of forces acting on bars of induction machine ŠKODA ML4550 K/6 using MATLAB
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Škoda Electric
Autoři: Karel Hruška , Vladimír Kindl , Roman Pechánek
Abstrakt CZ: Zpráva řeší výpočet sil, působících na tyče rotorového vinutí asynchronního motoru ŠKODA ML 4550 K/6 při jmenovitém stavu, uvažování harmonických složek napětí, vířivých proudů a provozní teploty uvnitř stroje. Cílem je získat jednak závislost velikosti síly působící na tyč v závislosti na její poloze na rotoru a jednak časovou závislost velikosti této síly.
Abstrakt EN: This work deals with calculation of forces acting on bars of rotor winding of induction machine ŠKODA ML4550 K/6 in nominal state, considering harmonic components of voltage, eddy currents and nominal temperature inside of the machine. The target is to obtain both the dependency of force acting on bar according to its placement on the rotor and time dependency of the force.
Klíčová slova

Zpět

Patička