Přejít k obsahu


Modelling and simulation of some electromechanical troubles of the cardiac activity

Citace:
CIMRMAN, R., JACQUES, S. Modelling and simulation of some electromechanical troubles of the cardiac activity. In Biomechanics of Man 2004. Pilsen: University of West Bohemia, 2004. s. 1-11. ISBN: 80-7043-315-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling and simulation of some electromechanical troubles of the cardiac activity
Rok vydání: 2004
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Robert Cimrman , Sainte-Marie Jacques
Abstrakt CZ: Je prezentován elektricky aktivovaný 3D mechanický model myokardu, využívající model excitace-kontrakce založený na fyziologické bázi a aplikovaný v rámci reologického modelu Hill-Maxwellova typu. Srdeční chlopně, okrajové podmínky a spojení komor s tepnami a síněmi jsou vzaty v úvahu. Ukazujeme, že model je schopen dávat realistické simulace srdečních tepů. Zvlášť je kladen důraz na demonstraci možnosti simulace elektrických a mechanických potíží srdeční aktivity.
Abstrakt EN: Using an excitation-contraction model relying on a physiological basis and applied within a rheological model of Hill-Maxwell type, a 3D electrically activated mechanical model of the myocardium is presented. The cardiac valves, the boundary conditions and the coupling of the ventricles with arteries and atria are taken into account. We show the model is able to give realistic simulations of heart beats. We expecially demonstrate that electrical and mechanical troubles of the cardiac activity can be simulated.
Klíčová slova

Zpět

Patička