Přejít k obsahu


Ruská federace - hrozba rozpadu státu zažehnána?

Citace:
LEICHTOVÁ, M. Ruská federace - hrozba rozpadu státu zažehnána?. In Slabé státy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 163-175. ISBN: 978-80-7380-069-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Russian federation - threat of state failure warded off?
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Magdaléna Leichtová
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje Ruskou federaci jako specifický případ státu, který se ocitl před hrozbou vlastního selhání a úspěšně ji překonal.
Abstrakt EN: The chapter analyses Russian federation and specific case of state which succesfully overcame the threat of state failure.
Klíčová slova

Zpět

Patička