Přejít k obsahu


Logická analýza přirozeného jazyka

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L. Logická analýza přirozeného jazyka. Nečtiny, 2004.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Logical Analysis of Natural Languages
Rok vydání: 2004
Místo konání: Nečtiny
Autoři: Ludmila Dostálová
Abstrakt CZ: Na konkrétním příkladu Aristotelova pojednání o jazykových paralogismech byly ukázány nepopiratelné výhody, které přináší aplikace formální logiky na přirozené jazyky, stejně jako důvody, proč univerzální logická analýza přirozeného jazyka musí vždy selhat, bez ohledu na to, jaký formalizovaný systém bude použit.
Abstrakt EN: On a specific example of language paralogisms described by Aristotle will be shown great advantages of application of formal logic on natural languages as well as the reason why universal logical analysis of natural language has to always fail regardless which system of logic is used.
Klíčová slova

Zpět

Patička