Přejít k obsahu


Ztraceno v překladu: Proč je důležité číst v originále a ověřovat prameny

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L. Ztraceno v překladu: Proč je důležité číst v originále a ověřovat prameny. Nečtiny, 2004.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lost in Translation: Why to Read in Original and Check Sources
Rok vydání: 2004
Místo konání: Nečtiny
Autoři: Ludmila Dostálová
Abstrakt CZ: Chybná interpretace některých míst ve čtvrté kapitole Aristotelova spisu O vyjadřování se bez výhrad stala součástí několikasetleté tradice, kdy byla zcela automaticky přejímána jedním autorem od druhého, ačkoliv je důsledkem posunu ve významu způsobeném odlišností mezi moderními a klasickými jazyky. Tento příklad byl zvolen tak, aby na něm mohly být ukázány základy kritické práce s textem, zvláště pak problematika překladu filosofických textů.
Abstrakt EN: Wrong though traditional interpretation of several passages from the fourth chapter of Aristotle's writing On Sophistical Refutations was for assumed by one author from another for hundred years, though in fact it roots only in misinterpretation caused by the difference between classical and modern languages. This example was chosen to illustrate the principles of critical work with texts, especially concerning translations of philosophical texts.
Klíčová slova

Zpět

Patička