Přejít k obsahu


Právní úprava účetnictví v roce 2004 - v roce vstupu do EU

Citace:
BÁRKOVÁ, D., NOCAR, J. Právní úprava účetnictví v roce 2004 - v roce vstupu do EU. In Aktuálne otázky finančného práva a daňového práva v Českej Republike a na Slovensku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. s. 115-123. ISBN: 80-7097-567-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Accounting Legal Regulation in 2004 - the Year of the Entry of the Czech Republic into the EU
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Dana Bárková , Josef Nocar
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vývojem právní regulace účetnictví v ČR v období 1993 - 2004 s důrazem na poslední změny.
Abstrakt EN: The article describes Czech accounting regulation development in 1993 - 2004, especially the latest development.
Klíčová slova

Zpět

Patička