Přejít k obsahu


Metody návrhu neuronových sítí v identifikaci systémů

Citace:
HERING, P. Metody návrhu neuronových sítí v identifikaci systémů. Plzeň : 2004, 56 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods for proposal of neural networks in system identification
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Autoři: Pavel Hering
Abstrakt CZ: Cílem práce je představit současný stav možností nalezení parametrických modelů nelineárních stochastických systémů a najít stěžejní aspekty této problematiky. Práce je především zaměřena na aplikaci neuronových sítí v identi fikaci systémů. Pozornost je zamřena na vícevrstvé perceptronové sítě, na hlavní metody odhadu jejich parametrů a na optimalizaci struktury.
Abstrakt EN: Aim of the paper is to introduce present state of finding of parametric models of nonlinear stochastic systems and to find fundamental aspects of the problem. The paper focuses on application of neural networks in system identification. The stress is laid mainly on the main parameter estimation methods and on the overwiev of structure optimization methods commonly used for multilayer perceptron networks.
Klíčová slova

Zpět

Patička