Přejít k obsahu


Porovnání a realizace váhových mediánových filtrů s využitím FPGA

Citace:
KAŠPAR, P., KLUSAL, M. Porovnání a realizace váhových mediánových filtrů s využitím FPGA. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 51-54. ISBN: 80-7082-992-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison and FPGA impementation of weighted median filters
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Kašpar , Miloš Klusal
Abstrakt CZ: Článek popisuje nelineární váhové mediánové filtry a jejich návrh pro obvody FPGA prováděný ve VHDL jazyce. Mediánová filtrace je technika signálového zpracování umožňující odstranění impulzního rušení signálů. Dva z popsaných algoritmů filtrace byly implementovány do obvodu FPGA. U obou návrhů byla porovnávána rychost a složitost.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to discuss the weighted median nonlinear filters and their FPGA design in VHDL language. Median filtering is a method of impulse noise removal in signal and image processing. Two of discussed algorithms have been implemented in a FPGA device. Finally, both designs have been compared by their speed and complexity.
Klíčová slova

Zpět

Patička