Přejít k obsahu


Dvoufázové proudění v potrubních systémech

Citace:
KŇOUREK, J., MAREŠ, R. Dvoufázové proudění v potrubních systémech. In Fluent 2004. Praha: TechSoft Engineering , 2004. s. 139-144. ISBN: 80-239-3138-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Two-phase flow in the pipe systems
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: TechSoft Engineering
Autoři: Jindřich Kňourek , Radim Mareš
Abstrakt CZ: Ve článku je popsána simulace chování kapek vody v mokré páře proudící potrubím. Při simulaci proudění ve FLUENTu verze 6.1 je užit model diskrétní fáze, kapky jsou uvažovány jako kulové částice s daným poloměrem a hustotou. Dvoufázové proudění v gravitačním poli je simulováno pro několik variant geometrie, je uvažován odraz kapek od stěn potrubí a vliv rychlostních fluktuací turbulentního proudu. Výsledky ukazují, že tento přístup může sloužit pro další vývoj separátorů vodního filmu nebo dalších vestaveb potrubních systémů.
Abstrakt EN: The purpose of this paper is to show the simulation of the behaviour of the liquid droplets in the wet steam pipe flow using Discrete Phase Model capabilities in FLUENT 6.1. The water droplets are treated as sphere particles with given diameter and density. The two-phase flow under the gravity is simulated for several geometry cases, using the reflect boundary condition and the stochastic tracking technique for the droplets. The results show that this approach can serve for further development of water wall-film separators and other inner devices in pipes, too.
Klíčová slova

Zpět

Patička