Přejít k obsahu


Přehled myšlenkových proudů a kritik multikulturalismu

Citace:
HIRT, T. Přehled myšlenkových proudů a kritik multikulturalismu. In Politická filosofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 42-62. ISBN: 978-80-7380-080-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Přehled myšlenkových proudů a kritik multikulturalismu
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Tomáš Hirt
Abstrakt CZ: Stať představuje konceptuální, historická a politická východiska multikulturalismu, poskytuje základní přehled různých ideových směrů této doktríny a nastiňuje možnosti akademické a politické kritiky multikulturalismu.
Abstrakt EN: Article presents conceptual, historical and political background of multiculturalism. It is also aimed at comparison of different streams of ideas connected with multiculturalism and and at criticisms of this doctrine.
Klíčová slova

Zpět

Patička