Přejít k obsahu


Imigrant, nebo přistěhovalec? Rozdíly ve vnímání některých termínů z oblasti migrace

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Imigrant, nebo přistěhovalec? Rozdíly ve vnímání některých termínů z oblasti migrace. In Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 53-62. ISBN: 978-80-7041-466-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Newcomer or immigrant? Differences in the perception of certain concepts in the migration
Rok vydání: 2008
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať vychází z terénního výzkumu a zabývá se vnímáním různých pojmů z oblasti migrace (cizinec, emigrant, imigrant, azylant, běženec, přistěhovalec, repatriace, volynští Češi). Autorka, zjistila, že na úrovni představ převládají mezi dotazovanými skupinami spíše stereotypy a terminologické nepřesnosti. Kromě slov "cizinec" a "emigrant" jsou zkoumané výrazy zatíženy převážně negativními konotacemi, což svým způsobem zpochybňuje výsledky multikulturní výchovy.
Abstrakt EN: The article is based on field research and deals with the perception of different concepts of migration (for example a foreigner, emmigrant, immigrant, newcomer, repatriation Volhynian Czechs). The author found that the level of ideas prevalent among groups of respondents, rather terminological inaccuracies and stereotypes. In addition to the words "a foreigner" and "immigrant" are loaded terms studied mostly negative connotations in a way which calls into question the results of multicultural education.
Klíčová slova

Zpět

Patička