Přejít k obsahu


Průmyslové inženýrství - cvičení

Citace:
ŠIMON, M. Průmyslové inženýrství - cvičení. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, CD-ROM s. ISBN: 978-80-7043-620-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Industrial Engineering - training
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Michal Šimon
Abstrakt CZ: Obor "Průmyslové inženýrství" se v posledních letech stal velmi významným z pohledu řízení podniku jako jednoho plně souvisejícího celku. Bohužel je část pravdy na tom, že šedivá je teorie a zelený je strom života. Zde ovšem musím zdůraznit, že jen "část pravdy", on by ten zelený strom brzy uhynul bez té šedivé půdy co mu dává živiny a vláhu. No a my se zde budeme učit, jak ty živiny a vláhu předat tomu zelenému stromu. Odborně řečeno: Na základě tohoto kurzu se naučíte jednotlivé nástroje používat a řešit problémy v řízení podniku s využitím efektních nástrojů logistiky a vlastního průmyslového inženýrství.
Abstrakt EN: The branch of Industrial Engineering has become very important in the last years from the view of company management as the one fully related complex. Unfortunately a part of truth is that a theory is grey and arbour vitae is green. I must indeed emphasize that it is only a part of truth - the green tree would soon die without this grey ground which gives him nutrients and moisture. We will learn there how these nutrients and moisture are transferred to this green tree. Expertly speaking: On the basis of this course you will learn how to use individual tools and to solve problems in company management with effective tools of logistics and industrial engineering.
Klíčová slova

Zpět

Patička