Přejít k obsahu


Meziuniverzitní Průmyslové inženýrství 2007

Citace:
ŠIMON, M. Meziuniverzitní Průmyslové inženýrství 2007. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, CD-ROM s. ISBN: 978-80-7043-624-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interuniversity Industrial Engineering
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Michal Šimon
Abstrakt CZ: Pochopíte příčiny historického vzniku a vývoje průmyslového inženýrství a dokážete identifikovat základní oblasti současného průmyslového inženýrství v podnikové praxi. Zároveň se naučíte používat základní metody a nástroje průmyslového inženýrství zaměřené od jednotlivých podnikových procesů až po celý systém řízení podniku.
Abstrakt EN: You will understand causes of historical beginning and development of industrial engineering and will be able to identify the basic areas of current industrial engineering in company practice. You will learn how to use basic methods and tools of industrial engineering aimed at individual company processes to the whole system of company management.
Klíčová slova

Zpět

Patička