Přejít k obsahu


Itálie a Etiopie - od střetu kultur k civilizační misi?

Citace:
ZÁHOŘÍK, J. Itálie a Etiopie - od střetu kultur k civilizační misi?. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 3, s. 161-175. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Italy and Ethiopia - from a clash of cultures to a civilizing mission?
Rok vydání: 2007
Autoři: Jan Záhořík
Abstrakt CZ: V této studii ukazuji, jak italsko-etiopský konflikt měl kromě svých vojensko-politických aspektů i symbolickou rovinu. Souboj dvou mýtotvorných propagand či ideologií byl dosud spíše mimo zájem badatelů. V této studii ukazuji, jak snaha o znovuobnovení slávy Římské říše a idea amharského tisíciletého státu stály na pozadí samotných bojů.
Abstrakt EN: In this study I show how the Italian-Ethiopian conflict in 1935 had despite its military-political aspects also a symbolical level. The clash of two myth-propagandas or ideologies has always been rather out of scientific interest. In this study I show how an effort to reestablish a Roman empire and an idea of an Amhara thousand years state stood beyond the war itself.
Klíčová slova

Zpět

Patička