Přejít k obsahu


FPGA implementation of high-speed median filters

Citace:
KAŠPAR, P., KLUSAL, M. FPGA implementation of high-speed median filters. In IEEE International Conference on Computational Cybernetics. Budapest: BMF Budapest, 2003. s. 311-313. ISBN: 963-7154-17-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: FPGA implementation of high-speed median filters
Rok vydání: 2003
Místo konání: Budapest
Název zdroje: BMF Budapest
Autoři: Petr Kašpar , Miloš Klusal
Abstrakt CZ: Cílem článku je diskuse nelineárních mediánových filtrů a jejich návrh návrh v jazyce VHDL včetně možných aplikací. Mediánová filtrace je metoda pro odstranění impulsního šumu v signálech a při zpracování obrazové informace. Nelineární technika se ukázala být dobrou alternativou k lineární filtraci a může efektivně potlačovat impulsní šumy při současném zachování ostrosti.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to discuss the median nonlinear filters and their FPGA design in VHDL language and applications. Median filtering is a method of impulse noise removal in signal and image processing. This non-linear technique has proven to be a good alternative to linear filtering, as it can effectively suppress impulse noise while preserving edge information.
Klíčová slova

Zpět

Patička