Přejít k obsahu


Využití didaktických a informačních technologií na 1. stupni ZŠ

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Využití didaktických a informačních technologií na 1. stupni ZŠ. In Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Roč. VIIL, Prírodné vedy : prirodné vedy a IKT - supplementum. Prešov: Prešovská univerzita, 2004. s. 36-41. ISBN: 80-8068-295-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Prešovská univerzita
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o funkční gramotnosti studentů pedagogických fakult. Představuje přípravu studentů učitelství 1. stupně ZŠ v oblasti didaktické, informační a komunikační technologie. Zamýšlí se nad možností využití PC v technologii výroby a nad aplikací těchto technologií ve studijních učitelských programech a následné využití v praxi.
Abstrakt EN: The article disserts on operational literacy of College of Education students. I presents how students of elementary school teaching are being trained in the area of didactical, information and communication technology. It contemplates about the option of using personal computers in production technology, and about the utilization of these technologies in education programmes for teachers and their consequential use in praxis.
Klíčová slova

Zpět

Patička