Přejít k obsahu


Anvil blocks of hammers

Citace:
ČECHURA, M., KUBEC, V. Anvil blocks of hammers. In PhD 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 1-9. ISBN: 80-7043-330-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Anvil blocks of hammers
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Čechura , Václav Kubec
Abstrakt CZ: Až doposud u mnohých výrobců tvářecích strojů nepatří mezi rozhodující kriteria pro jejich navrhování a konstruování úvahy, s jakou energetickou náročností jimi navrhované stroje pracují. Rozhodující v čistě tržním hospodářství jsou požadavky zákazníka na splnění požadovaných technologických parametrů za co nejmenší výrobní náklady vložené do objednaného strojního zařízení. Toto otevírá pro výrobce velmi pohodlný,jednoduchý a rychlý způsob řešení – použít některý z již vyráběných strojů a s co nejmenší námahou a náklady tento stroj upravit dle objednávek zákazníka. Konstrukční práce mnoho není, výroba je odzkoušená, riziko minimální, cena stroje nízká, zisk zaručený.
Abstrakt EN: Up to now many producers of forming machines don’t use energy consumption as a crucial criterion for designing of their machines. Clients´ requirements of keeping required technological parameters are crucial in a market economy and they demand to spend minimal expenses to buy the machine. It brings simple and quick solution for a machines’ producer - that means to use some long-produced machine and modify it for costumer with minimal effort and expenses (with the respect to clients´ requirements). This solution isn’t time-consuming, demanding for designers, the production is tested, there is a minimum of problems, the price is low and profit is guaranteed.
Klíčová slova

Zpět

Patička