Přejít k obsahu


Paulsdorfové a chebské klarisky : příspěvek k nejstarším dějinám Dřenice a Klášterního Dvora

Citace:
KNOLL, V. Paulsdorfové a chebské klarisky : příspěvek k nejstarším dějinám Dřenice a Klášterního Dvora. In Minulostí Západočeského kraje. Ústí nad Labem: Albis Internacional, 2007. s. 7-51. ISBN: 978-80-86971-51-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Paulsdorfs and the Cheb nuns of the order of St Claire. A contribution to the oldest history of Dřenice and Klášterní Dvůr
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Albis Internacional
Autoři: Vilém Knoll
Abstrakt CZ: Vztah rodu Paulsdorfů k chebskému klášteru Klarisek zpracovaný na základě nepublikovaných listin fondu Velkostatek Svatá Klára Cheb (Státní oblastní archiv Plzeň). V závěrečné části je nastíněn vývoj v listinách zmíněných lokalit - vsi Dřenice a Klášterního Dvora (okr. Cheb).
Abstrakt EN: Relationship of Paulsdorf Family with Cheb monastery of St. Claire Nuns on the basis of unpublished papers of St. Claire Manor in Cheb (State Regional Archive in Pilsen). In the Development of village Dřenice and Klášterní Dvůr (district of Cheb) is sketched in the final part of the work.
Klíčová slova

Zpět

Patička