Přejít k obsahu


Design Engineering

Citace:
EDER, W., HOSNEDL, S. Design Engineering. 1. vyd. Boca Raton : CRC Press, 2008, 588 s. ISBN: 978-1-4200-4765-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design Engineering
Rok vydání: 2008
Místo konání: Boca Raton
Název zdroje: CRC Press
Autoři: W. Ernst Eder , Stanislav Hosnedl
Abstrakt CZ: V knize je prezentován teoretický základ, široký context a praktické příklady, jak kvantifikovat kreativitu, kódifikovat inspiraci a dokumetovat konstrukční proces, který je zdánlivě založen pouze na intuici. Na základě velkých praktickýzh zkušeností obou autorů je v knize objasněn koherentní celek poznatků o konstruování ? kostrukční vědě a nauce. V knize jsou srozumitelně a detailně popisány jednoduše aplikovatelné teoretické poznatky, které neposkytují rigidní konstrukční nástroj, ale které naopak mohou být uplatněny podle dané konstrukční situace.
Abstrakt EN: Providing descriptive theory, broad context, and practical examples the book explores how to quantify creativity, codify inspiration, and document an an engineering design process seemingly based solely on intuition.Based on the author?s extensive industrial experience, the book elucidates a coherent body of knowledge about design engineering ? en engineering Design Science. The book clearly details an easily applicable theory that not gives you solid design tools, but can also be adapted to an existing design situation.
Klíčová slova

Zpět

Patička