Přejít k obsahu


Integrated Engineering and Industrial Design Projects

Citace:
HOSNEDL, S., SRP, Z. Integrated Engineering and Industrial Design Projects. In AEDS 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 29-38. ISBN: 978-80-7043-600-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integrated Engineering and Industrial Design Projects
Rok vydání: 2007
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Stanislav Hosnedl , Zbyněk Srp
Abstrakt CZ: Teorie a metodika vycházející z Engineering Design Science, prezentovaná v tomto příspěvku, poskytuje konstruktérům a designérům společnou platformu pro posílení efektivnosti jejich spolupráce. Tento zcela nový přístup byl validován ve studentských semestrálních konstrukčních projektech na Katedře konstruování strojů Západočeské univerzity v Plzni. Výsledky prací byly také prezentovány na výstavě Design2 v univerzitním galetrii ”Na schodech” v kampusu Plzeň Bory.Výsledky projektů byly velmi pozitvně hodnoceny nejen zapojenými učiteli a studenty, ale zejména zúčastněnými průmyslovými partnery a vývojovými institucemi.
Abstrakt EN: The theory and methodology based on Engineering Design Science presented in this paper gives engineering & industrial designers a common platform to consolidate their cooperation.This original approach has been validated in the semestral students’ projects carried out at the Department of Machine Design (University of west Bohemia in Pilsen). The results of the project were presented in a university exhibition called Design2 held in the “Over the Stairs” gallery on the university’s Bory campus. Results of these projects were greatly appreciated not only by the teachers and students involved but also by the participating industrial and research partners.
Klíčová slova

Zpět

Patička