Přejít k obsahu


AEDS 2004 Workshop

Citace:
VANĚK, V., HOSNEDL, S. AEDS 2004 Workshop . Pilsen : University of West Bohemia, 2004, 36 s. ISBN: 80-7043-331-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: AEDS 2004 Workshop
Rok vydání: 2004
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Václav Vaněk , Stanislav Hosnedl
Abstrakt CZ: Příspěvky jsou zaměřeny na: Teorii a metodiku podporující konstruování jednotlivých tříd technických produktů; Transfer znalostí mezi konstrukčními teoriemi a metodikami pro různé třídy technických produktů; Transfer znalostí mezi konstrukční vědou a dalšími vědními obory; Počítačovou podporu konstrukčních procesů jednotlivých tříd technických produktů; Výzkum a průmyslové projekty vztahující se ke konstruování jednotlivých tříd technických produktů; Vzdělávání a školení v konstruování jednotlivých tříd technických produktů.
Abstrakt EN: The papers are focused on: Theory and methodology to support design engineering of individual classes of technical products; Knowledge transfer among engineering design theories and methodologies for different classes of technical products; Knowledge transfer among engineering design science and other scientific branches; Computer support of engineering design processes of individual classes of technical products; Research and industrial projects related to design engineering of individual classes of technical products; Education and training in design engineering of individual classes of technical products.
Klíčová slova

Zpět

Patička