Přejít k obsahu


Using nonverbal communitation in dialog system

Citace:
KLEČKOVÁ, J., KRUTIŠOVÁ, J. Using nonverbal communitation in dialog system. In Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications. Firenze: Firenze University Press, 2007. s. 83-84. ISBN: 978-88-8453-673-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Using nonverbal communitation in dialog system
Rok vydání: 2007
Místo konání: Firenze
Název zdroje: Firenze University Press
Autoři: Jana Klečková , Jana Krutišová
Abstrakt CZ: Verbální komunikace je přirozeným nástrojem k vyjádření myšlenek a postojů. Nedílnou součást tvoří komunikace nonverbální. Článek se zabývá uplatněním nejenom prozodických charakteristik, ale i výrazu obličeje.
Abstrakt EN: Verbal communication is the most obvious, instrument used to express our thoughts and ideas, considering only this part of speech without regarding its nonverbal part, may lead to overlooking important information of utterance or even misunderstanding it. The contributed paper deals with use of automatic system for recognition of facial expressions.
Klíčová slova

Zpět

Patička