Přejít k obsahu


Přínosy přeshraniční spolupráce studentů na společných projektech

Citace:
JERMÁŘ, M. Přínosy přeshraniční spolupráce studentů na společných projektech. In Lidský kapitál v prostředí globální ekonomiky - případové studie mezinárodních studentských řešitelských týmů = Human capital in environment of global economy in EU - case studies. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 13-16. ISBN: 978-80-7043-560-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Human capital in environment of global economy in EU - case studies
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Jermář
Abstrakt CZ: Předložená publikace se zabývá aktuální problematikou využití lidských zdrojů z pohledu interkulturního managementu, diskrepancí mezi očekáváními absolventů vysokých škol a požadavky firem, zejména jejich potenciálu využití v praxi, a to jak v prostředí velkých, tak i malých a středních firem na obou stranách hranice. Texty jsou zpracovány v anglickém jazyce a mohou sloužit jako podpůrný materiál pro výuku na obou stranách, dále jako východiska pro firmy zejména s nadnárodními vazbami a v neposlední řadě jako nástroj propagace.
Abstrakt EN: The publication deals with actual area of human resources applications in the view of intercultural management and of discrepancies between expectations of graduates and requirements of firms. Special attention is paid on applying their potential in big, small and medium firms on the both sides of border. Articles are presented in english version and can be used as supporting papers in education process, as starting point for international companies and as the source of publicity for these firms.
Klíčová slova

Zpět

Patička