Přejít k obsahu


Zahoďte papírové mapy

Citace:
ČERBA, O., JEDLIČKA, K. Zahoďte papírové mapy. In Pracovní seminář k problematice zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 14-18. ISBN: 978-80-7043-622-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Throw away paper maps
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Otakar Čerba , Karel Jedlička
Abstrakt CZ: Geomatika je věda, která se zabývá prací s digitálními prostorovými daty (digitálními mapami). Geografický informační systém (GIS) je nástrojem Geomatiky. Je to prostředek, pro tvorbu i prezentaci digitálních map, umožňuje však mnohem víc. Příspěvek ukazuje, jakým způsobem lze namísto papírových map používat mapy v digitální podobě - v "GIS". Také ukazuje, že pro pořízení GIS a naučení se práce s digitálními mapami, není nutné utratit mnoho peněz za software, využije-li svobodný software.
Abstrakt EN: Geomatics is a science which deals with digital spatially related data (digital maps). Geographic information system can be used for both creation and presentation of such a data\maps, but can do much more. The contribution is focused to present advantages of usage of digital spatial data instead of classical map use. The idea is presented using free software.
Klíčová slova

Zpět

Patička