Přejít k obsahu


Přímá simulace vibrací příčně obtékaných trubek svazku

Citace:
KŇOUREK, J. Přímá simulace vibrací příčně obtékaných trubek svazku. Plzeň : 2007, 79 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Direct simulations of the tube bank vibrations in the cross flow
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Autoři: Jindřich Kňourek
Abstrakt CZ: V této práci jsem ukázal postupy přímé simulace vibrujích trubek řady nebo svazku. Nejprve simuluji proudění v trubkovém svazku s nehybnými trubkami. To mi slouží k naladění výpočtového modelu. S korektním modelem proudění mohu pak řešit vibrace centrální trubky svazku v příčném proudu. V experimentu je centrální trubka vychýlena z rovnovážné polohy a poté uvolněna, kmitá jedním stupněm volnosti kolmo na nabíhající proud. Toto chování také modeluji numericky. Používám výpočtní CFD nástoj FLUENT s technikou dynamické výpočetní sítě. Hlavním přínosem práce je nastavení turbulentního modelu proudění a integrace paralelizovaných uživatelských funkcí UDF pro řešení pohybu trubky do FLUENTu.
Abstrakt EN: In this work, there is a description of the direct simulations vibration response of the central tube of the tube row and tube bank presented. I describe the process of the simulations of the turbulent cross flow behaviour in the staggered tube bank with stationary tubes. This simulations are used for my fluid flow numerical model tuning. With a correct fluid flow model, I can solve the vibrations of the central tube of the tube bundle in the cross flow. In the experiment this tube is displaced from the equilibrium state and released vibrating with one degree of freedom. This tube behaviour I model numerically. I use a computational fluid dynamics code FLUENT with a dynamic mesh option. The main contribution of the work is the setup of the turbulent fluid flow model for tube banks cross flow together with integration of the parallelized Used Defined Functions for tube motion in the cross flow into the FLUENT.
Klíčová slova

Zpět

Patička