Přejít k obsahu


Text a porozumění textu

Citace:
DEMJANČUK, N. Text a porozumění textu. In Medzi modernou a postmodernou. Košice: Univerzita P. J. Šafárika , 2004. s. 107-112. ISBN: 80-7097-612-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Text and understanding of text
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita P. J. Šafárika
Autoři: Nikolaj Demjančuk
Abstrakt CZ: Příspěvek studuje specifiku humanitních věd, která je důležitá pro pedagogickou a vědeckou práci na poli humanitní kultury. Předmětem humanitních oborů je text, který má dynamickou, polyfonní a mnohorozměrnou povahu. Humanitní poznání je kladením otázek, které odhalují významy skryté v kultuře.
Abstrakt EN: Author analyzes specific of human sciences that is important for teaching a research in the field of humanistic culture. Text is a subject of human disciplines and has dynamic, polyphinic and multidimensional nature. Human knowledge makes inquiries about tacit meanings of culture.
Klíčová slova

Zpět

Patička