Přejít k obsahu


Religionistika a dialog kultur

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, D. Religionistika a dialog kultur. In Medzi modernou a postmodernou. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2004. s. 280-284. ISBN: 80-7097-612-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Religion studies and dialog of cultures
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita P. J. Šafárika
Autoři: Dagmar Demjančuková
Abstrakt CZ: Příspěvek ukazuje religionistiku jako nedílnou součást humanitního vzdělání, která reflektuje mnohodimenzionální povahu kultury. Religionistická reflexe náboženství je komparativním uchopením duchovního života různých civilizačních proudů, jež odhalují rozdílné a společné v životě národů, etnik, států.
Abstrakt EN: The presentation analyzes religion studies as a part of humanistic education that reflects multidimensional nature of culture. Religion studies are comparative reflection of several cultural streams and discover disparity and homogene in life of nations, ethnic groups, states.
Klíčová slova

Zpět

Patička