Přejít k obsahu


Sokratovské principy výchovy a univerzitní vzdělání

Citace:
DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D. Sokratovské principy výchovy a univerzitní vzdělání . In Univerzita v novém mileniu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 144-158. ISBN: 80-86473-62-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Socratic principal of education and university
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Nikolaj Demjančuk , Dagmar Demjančuková
Abstrakt CZ: Předmětem analýzy je jedna z antických koncepcí výchovy - Sokrates a jeho význam pro současnost. Sokratovské pojetí výchovy je studováno jako příklad dynamické proměny svou povahou mnohodimenzionální antické výchovy.
Abstrakt EN: The subject of analysis is an antiquity conception of education - Socrates´conception of education and its significance for modernity. Socratic education is studied as an example of dynamic change of antiquity and its multidimensional nature of education.
Klíčová slova

Zpět

Patička