Přejít k obsahu


Mathematical modelling of the elementary shaft assembly

Citace:
VANĚK, V., HOSNEDL, S., NĚMEC, L. Mathematical modelling of the elementary shaft assembly. In AED 2004. Glasgow: Orgit Ltd., 2004. s. 1-8. ISBN: 80-86059-41-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mathematical modelling of the elementary shaft assembly
Rok vydání: 2004
Místo konání: Glasgow
Název zdroje: Orgit Ltd.
Autoři: Václav Vaněk , Stanislav Hosnedl , Ladislav Němec
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou prezentovány výsledky efektivní implementace EDS do procesu konstruování optimalizovaných převodových systémů. Jelikož jakýkoli technický produkt musí splňovat velké množství požadovaných vlastností, nejsou tudíž problémy spojené s multikriteriální optimalizací triviální a využití navrhované zatím nejvyšší známé strategie využívání konstrukčních poznatků je tedy velmi užitečné a dá se říci přímo nezbytné.
Abstrakt EN: The paper will present our successful results of the effective implementation of the Engineering Design Science knowledge into the process of the engineering design of optimised gear systems from the point of view of their dynamic behaviour. The new strategies and approaches to the effective implementation of some methods, improved by use of the Theory of Technical Systems, allow the mathematical modelling of the elementary shaft assembly with transmission gear wheels and their definitions on the completely new base of design engineering of the GS. The new philosophy supports very effectively an optional combination of intuitive, methodical-empirical and systemic strategy of thinking.
Klíčová slova

Zpět

Patička