Přejít k obsahu


AEDS 2004 Workshop

Citace:
Hosnedl, S., Vaněk, V., Barták, J., Borusíková, I., Mazínová, I., Círek, M., Hlaváč, J., Krónerová, E., Šindelářová, J., Štádler, C. AEDS 2004 Workshop. Plzeň, 11.11.2004 - 12.11.2004.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: AEDS 2004 Workshop
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Autoři: Stanislav Hosnedl , Václav Vaněk , Jiří Barták , Ilona Borusíková , Ivana Mazínová , Milan Círek , Jan Hlaváč , Eva Krónerová , Jana Šindelářová , Ctibor Štádler
Abstrakt CZ: Workshop zaměřen na: - Teorie a metodika podporující konstruování jednotlivých tříd technických produktů - Transfer znalostí mezi konstrukčními teoriemi a metodikami pro různé třídy technických produktů - Transfer znalostí mezi konstrukční vědou a dalšími vědními obory - Počítačová podpora konstrukčních procesů jednotlivých tříd technických produktů - Výzkum a průmyslové projekty vztahující se ke konstruování jednotlivých tříd technických produktů - Vzdělávání a školení v konstruování jednotlivých tříd technických produktů AEDS 2004 je organizován Applied Engineering Design Science (AEDS) Special Interest Group (SIG) při the Design Society (DS) a navazuje na sérii Workshopů o konstruování, které se konaly v Plzni od roku 1992.
Abstrakt EN: The workshop focused on: - Theory and methodology to support design engineering of individual classes of technical products - Knowledge transfer among engineering design theories and methodologies for different classes of technical products - Knowledge transfer among engineering design science and other scientific branches - Computer support of engineering design processes of individual classes of technical products - Research and industrial projects related to design engineering of individual classes of technical products - Education and training in design engineering of individual classes of technical products The AEDS 2004 is conducted by the Applied Engineering Design Science (AEDS) Special Interest Group (SIG) of the Design Society (DS) and follows the series of WDK workshops on design engineering, which have taken place in Pilsen since 1992.
Klíčová slova

Zpět

Patička