Přejít k obsahu


Computer modeling of selected fault regimes of DC actuators

Citace:
DOLEŽEL, I., DVOŘÁK, P., MACH, M., ULRYCH, B. Computer modeling of selected fault regimes of DC actuators. In Preprints of the 3rd IFAC Symposium on Mechatronic Systems. Sydney: Causal Production, 2004. s. 529-534.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computer modeling of selected fault regimes of DC actuators
Rok vydání: 2004
Místo konání: Sydney
Název zdroje: Causal Production
Autoři: Ivo Doležel , Pavel Dvořák , Martin Mach , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Poruchové provozní režimy stejnosměrného aktuátoru jsou chrakterizovány přehřátím a následným poškozením jeho konstrukčních částí, většinou izolace cívky. Numerická analýza těchto stavů je formulována jako kvazi sdružený elektromagnetický - tepelný problém. Teoretické úvahy jsou ilustrovány na aktuátoru s extrémně velkou tažnou silou. Získané výsledky jsou prezentovány a diskutovány.
Abstrakt EN: Fault operation regimes of a DC actuator are characterized by overheating and consequent demage of its sctructural parts, mostly insulation of the field coil. Numerical analysis of such regimes is formulated as a quasi-coupled electromagnetic-temperature problem. Theoretical considerations are illustrated on an actuator with extremly high pull-in force. The results obtained are presented and discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička