Přejít k obsahu


Possibilities of obtaining flat static characteristic of DC ferromagnetic actuator

Citace:
DOLEŽEL, I., DVOŘÁK, P., MACH, M., ULRYCH, B. Possibilities of obtaining flat static characteristic of DC ferromagnetic actuator. In International XIV symposium Micromachines & servodrives. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2004. s. 67-71. ISBN: 83-917944-5-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibilities of obtaining flat static characteristic of DC ferromagnetic actuator
Rok vydání: 2004
Místo konání: Warsaw
Název zdroje: Warsaw University of Technology
Autoři: Ivo Doležel , Pavel Dvořák , Martin Mach , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Feromagnetické aktuátory reprezentují základní část mnoha elektromechanických systémů. Jejich statické a dynamické chrarakteristiky musí splňovat různé požadavky. Příspěvek se zabývá otázkou jak získat statickou charakteristiku, která bude co možná nejplošší. Řešen je vliv geometrie jednotlivých konstručních dílů zařízení a jejich materiálové vlastnosti. Pozornost je také věnována možnosti řízení hodnoty magnetického toku, resp. proudu, která je závislá na pozici pohyblivé části. Teoretické rozbory jsou ilustrovány na několika příkladech jejichž výsledky jsou diskutovány.
Abstrakt EN: Ferromagnetic actuators represent basic elements of many electromechanical systems. Their static and dynamic characteristics must satisfy various requirements. The paper deals with the question how to obtain the static characteristic that would be as flat as possible. Investigated is the influence of geometry of particular structural parts of the device and their material properties. Attention is also paid to the possibility of controlling the field current whose value would depend on the instaneous position of the movable parts. The theoretcal considerations are illustrated on sveral examples whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička