Přejít k obsahu


Teoretické a experimentální studium problematiky HSC obrábění ocelí vysoké pevnosti a tvrdosti

Citace:
ŘEHOŘ, J. Teoretické a experimentální studium problematiky HSC obrábění ocelí vysoké pevnosti a tvrdosti. ZČU KTO : 2004, 130 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Theoretic and experimental studies of HSC at cutting of high alloyed tool steel in quenched and tempered state
Rok vydání: 2004
Místo konání: ZČU KTO
Autoři: Jan Řehoř
Abstrakt CZ: Práce je zaměřeno do oblasti vysokorychlostního obrábění (HSC) zušlechtěných ocelí. Hlavní pozornost je věnována experimentálnímu studiu frézování zápustkové oceli EŠ 41 9556.4 56HRC. Teoretická část práce pojednává o základních pojmech, definicích a porovnání HSC s konvenčním obráběním z pohledu teorie obrábění. V experimentální části, zaměřené na morfologii tvoření třísky při frézování, jsou stanoveny hraniční oblasti změny druhu třísky, je specifikován tvar třísky, plastické a tepelné ovlivnění struktury třísky a stanoveny souvislosti s řeznými sílami. V druhé části, zaměřené na experimentální studium silového zatížení při měnících se záběrových a řezných podmínkách, vyskytujících se při výrobě tvarových ploch forem a zápustek v režimu HSC frézování, je charakterizován vliv typu záběru, řezné rychlosti, posuvu, hloubky řezu a na řezné síly. Výsledkem je charakteristika silového zatížení a vyplývající doporučení a závěry pro vhodnou volbu záběrových a řezných podmínek.
Abstrakt EN: The Ph.D. thesis is focused on technology of High Speed Cutting HSC of a heat treated steel. The main attention was put on experimental study of a milling process of a hardened mould and die steel ES 41 9556.4 of 56HRC. The theoretical part of the work, at the beginning, deals with basic terms, definitions with comparison of HSC and conventional machining. This comparison is based on the theory of metal cutting. In the experimental part of the work focused on chip morphology, cutting tool load by milling, the boundaries of chip type changes, forms of the chips, plastic deformation and heat influence on a chip structure in relation to cutting forces are revealed. In the following part of the work focused on experimental study of cutting forces when cutting conditions and the cutting tool-workpiece type of contact are changing, attention is devoted to their influence on the cutting force magnitude. It results in a detailed tool load characteristics and possibility of practical recommendations.
Klíčová slova

Zpět

Patička