Přejít k obsahu


Analysis the CKVJ 2500 hydraulic press column after 30 years’ operation

Citace:
HLAVÁČ, J. Analysis the CKVJ 2500 hydraulic press column after 30 years’ operation. In CADAM 2004. Rijeka: Zigo, 2004. s. 1-8. ISBN: 953-7142-02-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis the CKVJ 2500 hydraulic press column after 30 years’ operation
Rok vydání: 2004
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Jan Hlaváč
Abstrakt CZ: Cílem této práce je porovnání vlivu zatíení na nový a opotřebovaný sloup. Sloupy jsou součástí hydraulického lisu CKVJ 2500(celkově 4 sloupy). Tento lis je provozován přes 30 let a uivatel jej chce pouívat i nadále. CKVJ 2500 je hydraulický lis určený pro volné kování. Opotřebení sloupů je způsobeno tlakovou kapalinou prodící vnitřkem sloupu. Opotřebení bylo zjitěno pouze ve vnitřní díře.
Abstrakt EN: Goal of this work is to compare loads influence between new and old worn out columns. Columns are parts of CKVJ 2500 hydraulic press (4 columns overall). This press operated over 30 years and owner wants to use it in future. CKVJ 2500 is a hydraulic press for forming between anvils (without dies). Columns wear is caused by pressed water flux through inner hole. Difference between new and old one column is only in inner hole dimension.
Klíčová slova

Zpět

Patička