Přejít k obsahu


Výuka ekonomických disciplín na právnické fakultě

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Výuka ekonomických disciplín na právnické fakultě. In Univerzita v novém mileniu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 85-96. ISBN: 80-86473-62-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teaching the Economic Subjects at the Faculty of Law
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Dana Bárková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou výuky ekonomických předmětů obecně, z pohledu stupně školy, kde jsou předměty vyučovány (střední - vysoké) i typu školy se zaměřením na právnické fakulty.
Abstrakt EN: The article deals with problems of teaching of economic subjects, both generally and according to various types of schools where they are taught (secondary - university level, schools specialized in this type of education and other schools) law faculty being stressed.
Klíčová slova

Zpět

Patička