Přejít k obsahu


Thermography applications in technology research

Citace:
LITOŠ, P., HONNER, M., KUNEŠ, J. Thermography applications in technology research. In Inframation 2004. N. Billerica: The Infrared Training Center, 2004. s. 321-330.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermography applications in technology research
Rok vydání: 2004
Místo konání: N. Billerica
Název zdroje: The Infrared Training Center
Autoři: Pavel Litoš , Milan Honner , Josef Kuneš
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá aplikacemi termografie ve výzkumu technologií zahrnující měření tepelného zpracování velkých klikových hřídelí, testy a měření povlakových tepelných bariér, analýzy odvrtávací metody měření zbytkových napětí, žárový nástřik ochranných povlaků, měření a vyhodnocení horkovzdušného pájení elektrických kontaktů a měření teploty automobilového výfuku. Diskutovány jsou problémy měření. Představeny jsou přístrojové vybavení a software pro vyhodnocení emisivity použitím programu ThermaCAM Research přes OLE Automation.
Abstrakt EN: This paper deals with thermography applications in the technology research including the measurement of the heat treatment of large crankshafts, test and measurement of thermal barrier coatings, analyse of the hole-drilling residual stress measuring technique, the thermal spraying of protective coatings, measurement and evaluation of hot-air soldering of joints on electronic circuit boards and the thermal measurement of car exhaust pipes. Some measurement difficulties are discussed. The equalization box and the software to evaluate emissivity using ThermaCAM Researcher through OLE Automation are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička